LV  EN
 
 
 

Virsmas kontroles rezultāti

Mākslīgā bojājuma radīšana sendvičpaneiī tiek īstenota izmantojot divus alternatīvus paņēmienus: maza ātruma krītošā svara triecienu un kvazi-statisko indentāciju. Maza ātruma krītošā svara testi tiek veikti atbilstoši standartiem ASTM D7766 un ASTM D7139, kur plakans, taisnstūrains paraugs tiek pakļauts ārpus plaknes instrumentētam triecienam ar pussfērisku uzgali. Kvazi-statiskā indentācija tiek veikta atbilstoši ASTM D6264 prasībām, kur plakanai taisnstūrainai kompozīta plāksnei ārpus plaknes uzliek koncentrētu kvazi-statisku slodzi, lēni spiežot ar pussfērisku uzgali.

Select specimen:

Indentation properties
Depth (mm) Average diameter (mm) Area (mm2) Volume (mm3)
Experiment
Model
Analytical

Kontakti